DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2019.21.4.199188

Високотемпературні відбивальні покриття для носіїв довготривалого зберігання даних

V. V. Petrov, A. A. Kryuchyn, V. M. Rubish, О. V. Shikhovets, S. A. Mikhalchenko

Анотація


Представлено результати аналізу технологій створення та властивостей високотемпературних відбивальних покриттів для носіїв довготривалого зберігання даних. Показано, що перспективними матеріалами для таких покриттів є тонкі плівки на основі нітридів перехідних металів і металів платинової групи. Особливу увагу приділено фізичним методам отримання високотемпературних оптично однорідних покриттів. Показано, що як відбивальні покриття для оптичних носіїв може бути використано одержані магнетронним розпиленням плівки хрому та нітридів Cr, Ti, Zr та Hf.


Ключові слова


оптичні носії інформації; довготривале зберігання даних; нітриди; високотемпературні відбивальні покриття

Повний текст:

PDF

Посилання


Petrov V., Kryuchyn A., Gorbov I. High-density optical disks for long-term information storage Proc. SPIE. Vol. 8011, 22nd Congress of the International Commission for Optics: Light for the Development of the World; 80112J (2011). https://doi.org/10.1117/12.900745. Event: International Commission for Optics (ICO 22), 2011, Puebla, Mexico.

Petrov V.V., Zichun Le., Kryuchyn A.A., Shanoylo S.M., M.Fu, Beliak Ie.V., Manko D.Yu., Lapchuk A.S., Morozov E.M. Long-term storage of digital information. July 2018. DOI: 10.15407/ Аkademperiodyka. 360.148ISBN: 9789663603605.

Alvey M.D., and George P.M. ZrPt3 as a high-temperature, reflective, oxidation-resistant coating for carbon-carbon composites. Carbon. 1991. Vol. 29. Issue 4–5. P. 523–530.

Cornish L.A., Suss R., Chown L.H. New Pt-based alloys for high temperature application in aggressive environments. URL: https://www.researchgate.net/publication/242731931

Hu Ch., Liu J., Wang J. New design for highly durable infrared-reflective coatings. Light Sci Appl. 2018. Vol. 7. P. 17175. doi: 10.1038/lsa.2017.175.

Kuprin A.S., Belous V.A., Bryk V.V., Vasilenko R.L., Voevodin V.N., Ovcharenko V.D., Tolmachjova G.N., Kolodij I.V., Lunjov V.M., Klimenko I.O. Vakuumno-dugovye hromovye pokrytija dlja zashhity splava Zr-1Nb ot vysokotemperaturnogo okislenija na vozduhe. Voprosy atomnoj nauki i tehniki. 2015. No. 2. S. 111–118.

Overton G. Rhodium-coated dental mirrors surpass chromium and stainless steel in performance and reliability. Laser Focus World. Sep 30th, 2019. URL: https://www.laserfocusworld.com/optics/article/14040435/rhodiumcoated-dental-mirrors-surpass-chromium-and-stainless-steel-in-performance-and- reliability

Beljavskij D.S., Zajkov V.A., Ljudchik O.R., Komarov V.V., Pil'ko V.V. Spektry otrazhenija pokrytij na osnove binarnyh i ternarnyh nitridov perehodnyh metallov, poluchennyh reaktivnym magnetronnym napyleniem. Kvantovaja jelektronika. Materialy IX Mezhdunar. nauch.-tehn. konf./otv. red. M.M. Kugejko (18–21 nojab. 2013 g. Minsk). Minsk, 2013. S. 179–180. URL: http://elib.bsu.by/handle/123456789/89476

Drobyshevskaja A.A., Serdjuk G.A., Fursova E.V., Beresnev V.M. Nanokompozitnye pokrytija na osnove nitridov perehodnyh metallov. Fizicheskaja inzhenerija poverhnosti. 2008. T. 6.No.1–2. C. 80-87.

Beresnev V.M., Pogrebnjak A.D., Azarenkov N.A., Farenik V.I., Kirik G.V. Nanokristallicheskie i nanokompozitnye pokrytija, struktura, svojstva. Fizicheskaja inzhenerija poverhnosti, 2007. T. 5. No. 1–2. S. 4–27.

Nanostructured coatings/Edited by: Cavaleiro, Albano, De Hosson, Jeff Th.M. Springer. Verlag, 2006. 648 p.

Azarenkov A.A., Sobol O.V., Pogrebnjak A.D., Beresnev V.M. Inzhenerija vakuumno-plazmennyh pokrytij. Har'kov: Izd-vo HNU im. Karazina, 2011. 344 s.

Asanov B.U. Makarov V.P.Nitridnye pokrytija, poluchennye vakuumno-dugovym osazhdeniem. Vestnik KRSU. 2002. No. 2. URL: https://www.krsu.edu.kg/vestnik/2002/v2/a01.html

Chen Li, Paulitsch J., Du Y., Mayrhofer P.H. Thermal stability and oxidation resistance of Ti-Al-N coatings. Surface and Coating Technology. 15 February 2012. Vol. 206. Issues 11–12. P. 2954-2960. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2011.12.028

Levashov E.A. Mnogofunkcional'nye nanostrukturnye plenki. URL: http://www.nanometer.ru/2008/03/31/nanostrukturirovanie_9161.html

Chen Y., Laha T., Balani K., Agarwal A. Nanomechanical properties of hafnium nitride coating. Scripta Materialia. 2008. Vol. 58. Р. 1121–1124.

Sobol O.V., Andreev A.A., Voevodin V.N., Gorban' V.F., Grigor'ev S.N., Volosova M.A., Serdjuk I.V. Vlijanie potenciala smeshhenija i davlenija azota na strukturno-naprjazhennoe sostojanie i svojstva nitridnyh pokrytij, poluchennyh ispareniem vysokojentropijnyh splavov vakuumno-dugovym metodom. Voprosy atomnoj nauki i tehniki. 2014. T. 89. No. 1. S. 140–145.

Belyj A.V., Karpenko G.D., Myshkin N.K. Struktura i metody formirovanija iznosostojkih poverhnostnyh sloev. Moskva: Mashinostroenie, 1991. 208 s.: il.. ISBN 5-217-01411-3.

Kirjuhancev-Korneev F.V. Razrabotka tverdyh iznosostojkih nanostrukturnyh pokrytij v sistemah Ti-Si-N, Ti-B-N, Cr-B-N, Ti-Cr-B-N: avtoref. dis. … kand. tehn. nauk. 05.16.06. Moskva, 2004.

Tabakov V.P., Chihranov A.V. Iznosostojkie pokrytija rezhushhego instrumenta, rabotajushhego v uslovijah nepreryvnogo rezanija. Ul'janovsk: UlGTU, 2007. 255 s.

Tretjakov I.P., Vereshhaka A.S. Rezhushhie instrumenty s iznosostojkimi pokrytijami. Moskva: Mashinostroenie, 1986. 192 s.

Anishhik V.M., Uglov V.V., Zlockij S.V. i dr. Mnogoslojnye nanostrukturirovannye pokrytija TiN/ZrN: struktura i mehanicheskie svojstva. Perspektivnye materialy. 2003.No. 4. S. 75–78.

Musil J., Dohnal P., Zeman P. Physical properties and high-temperature oxidation resistanceof sputtered Si3N4/MoNx nanocomposite coatings. J. Vac. Sci. Technology, 2005. Vol. 23. No 4. P. 1568–1574. https://doi.org/10.1116/1.1947798

Gorbov I.V., Petrov V.V., Kryuchyn A.A. Using ion beams for creation of nanostructures on the surface gf the high-stable materials. Semiconductor Physics, Quantum. 2007. Vol. 10. No 1. P.27–29.