DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2019.21.2.180146

Використання селективних еталонних зображень в оптичному діапазоні для систем навігації керованих об’єктів

V. V. Yuzefovych, O. V. Mezentsev, O. M. Butochnov, Y. O. Tsybulska

Анотація


Продемонстровано можливість і доцільність використання селективних або бінарних селективних зображень як еталонних зображень оптичного діапазону для вирішення задач кореляційно-екстремальної навігації літальних апаратів (ЛА) Проаналізовано кореляційні характе-ристики оптичних зображень без спеціальної обробки, селективних у градаціях сірого та бінарних селективних зображень. Показано, що бінарні селективні зображення мають найкращі кореляційні характеристики, однак для їхнього використання необхідна наявність швидких методів формування селективних поточних зображень на борту ЛА.

Ключові слова


еталонне зображення; кореляційно-екстремальна система навігації; кореляційна функція; селективне зображення; бінарне зображення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Baklickij V.K. Korreljacionno-ekstremalnye metody navigacii i navedenija. Tver: TO «Knizhnyj klub», 2009. 360 s.

Mezentsev O.V., Butochnov O.M., Mironjuk, S.V. Yuzefovych V.V. Model processa funkcionirovanija korreljacionno-jekstremalnoj sistemy navigacii letatelnyh apparatov s uchetom faktorov, vlijajushhih na tochnost i operativnost obrabotki izobrazhenij. Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. 2016. T. 18. No. 2. S. 61–66.

Dzyuba D.O., Riznyk A.M., Novytskyy D.V., Chernodub A.M., Karmazin O.D. Systema vizualnoyi navihatsiyi BPLA na osnovi metoda fazovoyi korelyatsiyi zobrazhen: zb. materialiv konferentsiyi «Hirotekhnolohiyi, navihatsiya, keruvannya rukhom i konstruyuvannya aviatsiyno-kosmichnoyi tekhniky». 2015. No. 10. S. 399–403. URL: http://conference.gyro.kpi.ua/proc/article/view/65631

Novickij D.V., Reznik A.M., Chernodub A.N. Fazovyj korreljacionnyj algoritm na osnove preobrazovanija Fur'e v zadachah vizualnoj navigacii letatelnyh apparatov. Heoinformatsiyni systemy ta informatsiyni tekhnolohiyi u viys'kovykh i spetsial'nykh zadachakh: zb. materialiv naukovo-tekhnichnoho seminaru 28 sichnya 2014 r. L'viv, 2014. S. 194–200.

Mezentsev O.V., Yuzefovych V.V., Butochnov A.N., Mironjuk S.V. Fraktal'nyj metod formirovanija jetalonnyh izobrazhenij v sistemah tehnicheskogo zrenija. Reyestratsiya, zberihannya i ob-rob. danykh. 2015. T. 17. No. 1. S. 28–35.

Jia Z., Balasuriya A., Challa S. Autonomous Vehicles Navigation with Visual Target Tracking: Technical Approaches. Algorithms. 2008. Vol. 1. P. 153–182.

Riedel F., Hall S., et all. Guidance and Navigation in the Global Engagement Department. Johns Hopkins APL Technical Digest. 2010. Vol. 29. Nо 2. P. 118–132.

Mezentsev O.V., Butochnov O.M., Yuzefovych V.V. Analiz sposobov povyshenija bystrodejstvija algoritmov sovmeshhenija izobrazhenij v kombinirovannyh korreljacionno-jekstremalnyh sistemah navigacii letatelnyh apparatov. Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. 2017. T. 19. No. 1. S. 64–71.