DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2019.1.1.179452

Розробка алгоритму мультиагентного управління групою мобільних «s-bot»

V. N. Tkachov, V. V. Tokariev, G. I. Churyumov

Анотація


Проведено аналіз існуючих підходів до вирішення проблеми групового управління інтелектуальними мобільними об’єктами (ІМО). Дано визначення поняттям «Swarm-bot» і «s-bot». Проаналізовано основні проблеми, що виникають при управлінні групою ІМО. Показано, що при побудові «Swarm-bot»-системи найбільш важливим і складним завданням є розробка системи управління, що здатна вирішувати завдання глобального та локального планування відповідно до обраної стратегії групового управління і одержуваної «s-bot» інформацією. Наведено загальну концепцію побудови гібридної «Swarm-bot»-системи. Розроблено алгоритм мультиагентного управління групою мобільних «s-bot».

Ключові слова


інтелектуальні мобільні об’єкти; «swarm-bot»; «s-bot»; lan-«s-bot»; гібридна система; «вартість»; «аукціон»; «продаж»; «прибутки»; «покупки»

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Tokarev V.V., Tkachov V.M., Radchenko V.O., Lebedyev V.O. Problema peredachi danykh typu Big Data u mobil'niy systemi «mul'tykopter-sensorna merezha». Systemy upravlinnya, navihatsiyi ta zv"yazku. 2017. S. 154–157.

Radchenko V.O., Rudenko D.A., Tkachov V.N., Tokarev V.V. Mobil'naja podsistema «Mul'tikopter-sensornaja set'» v komp'juternoj sisteme hranenija Big Data. Systemy upravlinnya, navihatsiyi ta zv"yazku. 2017. S. 102–105.

Sposib peredachi tsyfrovykh danykh mul'tykopternoyu systemoyu mizh sehmentamy rozpodilenoyi sensornoyi merezhi ta bazovoyu stantsiyeyu [Tekst]: pat. 118921 Ukrayina: MPK 2017.01, H04W 64/00, H04W 84/18 (2009.01), G06F 17/40 (2006.01) / Tkachov V.M., Tokaryev V.V., zayavnyk ta patentovlasnyk Kharkivs'kyy natsional'nyy universytet radioelektroniky. u201704085; zayav. 24.04.2017; opubl. 28.08.2017, Byul. NO 16. 2017. 5 s.

Ruban I.V., Churjumov G.I., Tokarev V.V., Tkachev V.N. Funkcional'naja stojkost' universal'noj mobil'noj rekonfiguriruemoj sistemy pri vozdejstvii jelektromagnitnogo izlu-chenija vysokoj moshhnosti. «Informacionnye tehnologii i bezopasnost'». Materialy dokladov XVII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (30 nojab. 2017, g. Kiev). Kiev, 2017. S. 205–210.

Stvorennya naukovo-metodychnykh osnov zabezpechennya zhyvuchosti merezhevykh system obmi-nu informatsiyeyu v umovakh zovnishn'oho vplyvu potuzhnoho NVCh-vyprominennya [Tekst]: vyk. NDR: Kharkivs'kyy natsional'nyy universytet radioelektroniky; kerivn. Churyumov H.I., vyk. Tokaryev V.V. [ta in.]. Kharkiv, 2017. NO derzhreyestratsiyi 0117U003916.

Ruban I.V., Churyumov G.I., Tokarev V.V., Tkachov V.M. Provision of Survivability of Re-configurable Mobile System on Exposure to High-Power Electromagnetic Radiation. Selected Papers of the XVII International Scientific and Practical Conference on Information Technologies and Security (ITS 2017). CEUR Workshop Processing. Kyiv, Ukraine, November 30, 2017. P. 105–111.

Tokaryev V.V., Bilyy V.V. Mul'tyahentna systema yak «prohramnyy robot». Problemy informatyzatsiyi. Tezy dopovidey VI nauk.-tekhn. konf. (14–16 lyst. 2018, m. Kharkiv). Kharkiv, 2018. S. 41.

Churyumov G., Tokarev V., Tkachov V., Partyka S. Scenario of Interaction of the Mobile Technical Objects in the Process of Transmission of Data Streams in Conditions of Impacting the Po-werful Electromagnetic Field. 2018 IEEE Second International Conference on Data Stream Mining & Processing (DSMP). 21–25 Aug. 2018. P. 183–186.

Tkachov Vitalii, Tokariev Volodymyr, Dukh Yana, Volotka Vadym. Method of Data Collec-tion in Wireless Sensor Networks Using Flying Ad Hoc Network. 2018 5th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (October 9-12, 2018 Kharkiv). Kharkiv, Ukraine, 2018. P. 197–201.

Genadiy Churyumov, Vitalii Tkachov, Volodymyr Tokariev, Vladyslav Diachenko. Method for ensuring survivability of flying ad-hoc network based on structural and functional reconfiguration. «Informacionnye tehnologii i bezopasnost'». Materialy dokladov XVII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (27 nojab. 2018, g. Kiev, Ukraina). Kiev, 2018. S. 145–159.

Dodonov O.H., Horbachyk O.S., Kuznyetsova M.H. Orhanizatsiya upravlinnya hrupoyu mobil'nykh tekhnichnykh ob"yektiv. (Management Organization of Mobile Technical Objects Group) Selected Papers of the XVII International Scientific and Practical Conference on Information Technologies and Security (ITS 2017). Kyiv, Ukraine, November 30, 2017. CEUR Workshop Proceeding. 2018. Vol. 2067. P. 1–7. ISSN 1613-0073. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2067/paper1.pdf

Dodonov O.H., Horbachyk O.S., Kuznyetsova M.H. Zadachi upravlinnya i zabezpechennya zhyvuchosti systemy mobil'nykh tekhnichnykh ob"yektiv. Druha mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiya «Komp"yuterni ta informatsiyni systemy i tekhnolohiyi»: zb. nauk. prats'. Kharkiv, KhNURE, 2018. S. 57–59.

Swarm-bots: Swarms of self-assembling artifacts. URL: http://www.swarm-bots.org (data zvernennya: 31.01.2019).

The centibots project. URL: http://www.ai.sri.com/centibots (data zvernennya: 31.01.2019).