Метод формального опису слабкоструктурованих предметних областей з урахуванням громадської думки

Сергій Каденко, Володимир Висоцький

Анотація


Показано, що для прийняття рішень нарівні громади доцільно використовувати експертні методи, адже дана предметна область є слабкоструктурованою. При цьому, окрім експертних даних, під час прийняття рішень слід враховувати також думку представників цільової громади. Запропоновано метод формального опису слабкоструктурованих проблем рівня громади з урахуванням як експертної інформації, так і громадської думки. Метод передбачає ієрархічну декомпозицію проблеми, безпосередню оцінку вагомості факторів, що мають вплив на проблему, застосування шкали згоди-незгоди Лайкерта для оцінки респондентами атомарних факторів і побудову рейтингів факторів на основі оцінок респондентів шляхом лінійної згортки. Побудовані рейтинги складають основу для визначення пріоритетних кроків, які спрямовано на розв’язання проблеми. Отримано експериментальні результати на реальних даних дослідження якості громадського простору, що ілюструють роботу методу та підтверджують його ефективність.

Ключові слова


підтримка прийняття рішень; слабкоструктурована предметна область; ієрархічна де композиція проблеми; експертна оцінка; шкала Лайкерта

Повний текст:

PDF