Моделювання та візуалізація узагальнених задач про потоки мінімальної вартості

Євгеній Додонов, Олександр Додонов, Анатолій Кузьмичов

Анотація


Моделювання потоків мінімальної вартості — це, фактично, дослідження на моделях будь-якого типу чи принципу дії усіх комунікацій, природних або штучних, якими передаються чи мають передаватися мережеві потоки таким чином, аби сукупні витрати на їхні рух енергії, коштів чи ресурсів були як найменшими. Саме тому ядром математичного і обчислювального апарату мережевої оптимізації є модель фундаментальної задачі про потоки мінімальної вартості (Minimum Cost Flow, MCF) у різноманітних її версіях, постановках і застосуваннях. Зазвичай реалізація цих моделей вимагає серйозних зусиль і витрат, що пов’язані із застосуванням спеціальних програмних і мовних засобів. Наведено приклади розв’язання узагальнених задач MSF за доступною технологією електронно-табличного оптимізаційного моделювання.

Ключові слова


потоки у мережах мінімальної вартості; одно- та багатопродуктові потоки; minimum cost flow problem; multicommodity minimal cost network flows; optimization modeling with spreadsheets

Повний текст:

PDF