DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2017.19.4.142923

Формування сценаріїв управлінської діяльності на основі дослідження інформаційного простору

A. V. Boychenko, D. V. Lande

Анотація


Розглянуто технологічні рішення, що дозволяють аналізувати масиви повнотекстових документів, і запропоновано процедуру автоматизованої побудови сценаріїв управлінської діяльності на основі аналізу інформаційного простору для вибраних предметних областей.

Ключові слова


сценарний аналіз; управлінська діяльність; інформаційні технології; семантична мережа

Повний текст:

PDF

Посилання


Dodonov A.G., Lande D.V., Kovalenko T.V. Modeli predmetnyh oblastej v sistemah podderzhki prinjatija reshenij na osnove monitoringa informacionnogo prostranstva. Otkrytye semanticheskie tehnologii proektirovanija intellektualnyh sistem (OSTIS-2016): Materialy VI mezhdunar. nauch.-tehn. konf. (18–20 fevralja 2016 g., Minsk). Minsk: BGUIR, 2016. S. 171–176.

Srivastava Ashok N., Mehran Sahami. Text Mining: Classification, Clustering, and Applicatios. Chapman and Hall/CRC, 2009. 328 p.

Kayser Victoria, Shala Erduana. Generating Futures from Text: Scenario Development using Text Mining. 5th International Conference on Future-Oriented Technology Analysis (FTA) — Engage today to shape tomorrow. Brussels, Belgium, 2014.

Zobia Rehman., Claudiu V. Kifor. An Ontology to Support Semantic Management of FMEA Knowledge. International Journal of Computers Communications & Control. 2016. 11(4).

Lande D.V., Boychenko A.V. Pobudova modeli rozvytku sytuatsiyi na osnovi analizu informatsiynoho prostoru. Aktualni problemy upravlinnya informatsiynoyu bezpekoyu derzhavy: zb. materialiv nauk.-prakt. konf. (24 trav. 2017 r., Kyiv). Elektron. dani. Kyyiv: Nats. akad. SBU, 2017. C. 61–62.

Lande D.V., Furashev V.M. Terminolohichna merezheva model yak vidobrazhennya protsesiv dentsentralizatsiyi vlady v Ukrayini. Informatsiya i pravo. 2017. # 2(21). C. 66–71.

Lande D.V., Boychenko A.V. Orhanizatsiya analitychnoyi diyalnosti na osnovi stsenarnoho pidkhodu. Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. 2015. T. 17. # 1. S. 68–76.

Dorigo M. and Di Caro G. The Ant Colony Optimization Meta-Heuristic. In D. Corne, M. Dorigo, and F. Glover, editors. New Ideas in Optimization. McGraw-Hill, 1999. Р. 11–32.