DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2018.20.2.142908

Дослідження досяжності безперервної частини гібридної системи

T. A. Denysenko, A. G. Nesteryuk, A. V. Denysenko

Анотація


Розглянуто питання проведення дослідження безперервної частини гібридних систем, що представлені мовними засобами дискретно-безперервних мереж з використанням підходу зменшення розмірності досліджуваної мережі.

Ключові слова


досяжність; дискретно-безперервна мережа; редукція; система з керованою структурою; гібридна система

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Goebel R., Sanfelice R., Teel A. Hybrid Dynamical Systems: Modeling, Stability, and Robustness. Princeton University Press, 2012. 232 p.

Bujorianu L.M. Stochastic Reachability Analysis of Hybrid Systems/Communications and Control Engineering. Springer, 2012. 243 р.

Zgurovskiy M.Z., Denisenko V.A. Diskretno nepreryvnyye sistemy s upravlyayemoy struk-turoy. Teoriya modelirovaniya, primeneniye. Kiyev: Nauk. dumka, 1998. 350 s.

Denisenko A.V. Informatsionnaya tekhnologiya animatsii slozhnykh tekhnicheskikh komplek-sov na osnove diskretno-nepreryvnykh setey, FLASH-tekhnologii i instrumentalnykh sredstv DCNET. Reestratsiya, zberigannya i obrob. danikh. 2014. T. 16. # 3. S. 54–60.

Nesteryuk A.G., Gurskiy A.A., Denisenko A.V. Analiz modelirovaniya khimicheskogo reak-tora kak logiko-dinamicheskoy sistemy. Elektrotekhnicheskiye i kompyuternyye sistemy. 2014. # 38. S. 124–130.

Denisenko V.A., Nesteryuk A.G. Zadacha dostizhimosti gibridnoy sistemy. Tr. Odes, po-litekhn. un-ta. Odessa, 2005. Vyp. 1(23). S. 67–74.

Gurskiy A.A., Goncharenko A.Ye., Denisenko A.V. Generatsiya seti Petri na baze sredstv diskretno-nepreryvnykh setey pri formirovanii algoritma sinteza koordiniruyushchey sistemy upravleniya. Yelektrotekhnichni ta komp`yuterni sistemi. 2017. # 26(102). S. 78–87.

Gurskiy A.A., Dubna S.M. Nastroyka neyronnoy seti pri avtomaticheskom sinteze setey Petri. Avtomatizatsiya tekhnologichnikh i biznes-protsesiv. 2018. T. 10. # 1. S. 9–19.

Gurskiy A.A., Denisenko V.A., Goncharenko A.Ye. Kontur samonastroyki neyro-nechetkoy sistemy upravleniya kholodilnoy ustanovkoy s tsentrobezhnym kompressorom. Avtomatizatsiya tekhnologichnikh i biznes-protsesiv. 2014. # 4. S. 92–101.