DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2018.20.2.142906

Спосіб комплексування зображень різних діапазонів хвиль з метою створення універсальних еталонів для комбінованих кореляційно-екстремальних систем навігації

A. V. Mezentsev, V. V. Yuzefovich, A. N. Butochnov, A. M. Sotnikov

Анотація


Проаналізовано відомі способи комплексування цифрових зображень різного діапазону хвиль для створення універсальних еталонних зображень, що використовуються в комбінованих кореляційно-екстремальних системах навігації (наведення). Запропоновано спосіб комплексування радіолокаційного і полутонового оптичного зображень. Застосування даного способу призводить до підвищення яскравості та контрастності загальних фрагментів вхідних зображень, не призводить до руйнування кореляційних зв’язків, що дозволяє використовувати одержувані комплексовані зображення для формування універсальних еталонних зображень.

Ключові слова


універсальне еталонне зображення; спосіб; комплексування; аналіз зображень; обробка зображень; інформативні ознаки

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Sotnikov A.M., Tarshin V.A. Obosnovaniye printsipov postroyeniya i razrabotka modeli korrelyatsionno-ekstremalnoy sistemy navedeniya kombinirovannogo tipa. Sistemi upravlinnya navigatsii ta z’vyazku. 2012. # 4(24). S. 7–11.

Mezentsev A.V., Butochnov A.N., Yuzefovich V.V. Analiz sposobov povysheniya bystrodey-stviya algoritmov sovmeshcheniya izobrazheniy v kombinirovannykh korrelyatsionno-ekstremalnykh sistemakh navigatsii letatelnykh apparatov. Reestratsiya, zberigannya i obrob. danikh. 2017. T. 19. # 1. S. 64–71.

Yuzefovich V.V., Mezentsev A.V., Butochnov A.N. Otsenka kachestva etalonnykh izobrazheniy, sozdavayemykh dlya korrelyatsionno-ekstremalnykh sistem navigatsii. Reestratsiya, zberigannya i ob-rob. danikh. 2014. T. 16. # 4. S. 44–53.

Teterin V.V. Metod kompleksirovaniya informatsii ot mnogokanalnoy sistemy s is-polzovaniyem veyvlet-spektrov. Opticheskiy zhurnal. 2006. T. 73. # 10. S. 47.

Moskvitin A.E. Tekhnologiya i algoritm povysheniya kachestva izobrazheniy zemnoy po-verkhnosti na osnove kompleksirovaniya spektralnoy videoinformatsii (Algoritm, osnovannyy na razdelnoy obrabotke nizko- i vysokochastotnykh komponent raznozonalnykh videodannykh): avtoref. dis. … kand. tekhn. nauk. Ryazan, 2003. 16 s.

Baklitskiy V.K. Korrelyatsionno-ekstremalnyye metody navigatsii i navedeniya. Tver: TO «Knizhnyy klub», 2009. 360 s.