DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2018.20.1.142904

Експериментальне дослідження проблем детектування закладних пристроїв засобами нелінійної локації

V. O. Leontiev, N. V. Lyakhovchenko, V. V. Sinyuhin, I. V. Skutelnik, A. V. Pryimak

Анотація


Проведено експериментальні дослідження проблем виявлення закладних пристроїв нелінійним локатором. Лабораторні дослідження проводилися при використанні різних напівпровідникових елементів з різною довжиною ніжок. Отримані результати показали, що довжина ніжок напівпровідникових елементів впливає на їхнє детектування.

Ключові слова


захист інформації; нелінійний локатор; закладний пристрій; напівпровідниковий елемент

Повний текст:

PDF

Посилання


Khorev A.A. Tekhnycheskaya zashchyta ynformatsyy: ucheb. posob. dlya studentov vuzov. V 3-kh t. Tom 1. Tekhnycheskye kanaly utechky ynformatsyy. Moskva: NPTS «Analytyka», 2008. 436 s.

Yaremchuk YU.YE., Katayev V.S., Hyzhko M.Yu. Mozhlyvosti praktychnoho zastosuvannya teplo-vizoriv u pytannyakh zakhystu informatsiyi. Pravove, normatyvne ta metrolohichne zabezpechennya sys-temy zakhystu informatsiyi v Ukrayini. 2016. # 1. S. 99–105.

Vernyhorov N.S., Kuznetsov T.V., Usoltsev A.A. Nekotorye osobennosty kharakterystyk nelyneynykh lokatorov. Ynformost «Radyoelektronyka y Telekommunykatsyy». 2002. # 23. S. 4–6.

Khoroshko V.O., Azarov O.D., Maksymenko H.O., Yaremchuk Yu.Ye. Poshuk ta lokalizatsiya radio-zakladnykh prystroyiv: navch. posib. — Vinnytsya: VNTU, 2005. 333 s.

Katayev V.S. Doslidzhennya problemy lokalizatsiyi pry zastosuvanni neliniynoyi lokatsiyi. Tezy dopovidey II Mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Informatsiyna bezpeka v suchasnomu sus-pilstvi». Lviv, 2016. S. 90–91.