DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.3.105219

Синтез діагностичних моделей на основі нейро-нечітких мереж з високими узагальнюючими властивостями

S. A. Subbotin

Анотація


Розроблено метод синтезу діагностичних моделей на основі нейро-нечітких мереж, що мають високі узагальнюючі властивості, який виділяє і редукує нечіткі терми, формує й узагаль-нює набір продукційних правил, на основі якого в неітеративному режимі синтезує нейро-нечітку мережу, що дозволяє підвищити узагальнюючі властивості, а також спростити структуру діагностичних моделей. Табл.: 2. Іл.: 1. Бібліогр.: 9 найм.

Ключові слова


нейро-нечітка мережа; технічне діагностування; узагальнення

Повний текст:

PDF (Русский)