DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.3.105216

Система запису оптичних дисків високої щільності

I. V. Kosyak

Анотація


Проведено аналіз і дослідження систем запису оптичних дисків високої щільності. Розгля-нуто особливості розробки системи запису оптичних дисків форматів DVD та Blu-Ray. Запропоно-вано реалізацію пристрою керування напівпровідниковим лазером з довжиною хвилі 405 нм для запису форматів Blu-Ray, DVD та CD. Табл.: 1. Іл.: 7. Бібліогр.: 15 найм.

Ключові слова


оптичний диск; мастеринг; диск-оригінал; запис інформації; формат запису; лазер

Повний текст:

PDF (Русский)