Нечітка система визначення якості цифрових зображень документів, які надано на мікрофільмування

Автор(и)

  • P. N. Egorov

DOI:

https://doi.org/10.35681/1560-9189.2016.18.4.104133

Ключові слова:

мікрофільм, страховий фонд документації, цифрове зображення, цифрова обробка зображень, якість цифрового зображення, нечіткі системи, фотографічне відтворення

Анотація

Представлено спосіб оцінки якості цифрових зображень документів, які призначені для мікрофільмування. Показано, що використання нечітких систем дозволяє визначити взаємозв’язок між властивостями цифрового зображення та можливістю отримання на його основі кадру мікрофільму, який відповідає нормативній документації з мікрофільмування.

Посилання

Podorozhnyy V.I. Aktualni problemy dovhostrokovoho zberihannya dokumentatsiyi u strakhovomu fondi dokumentatsiyi Ukrayiny. Reyestratsiya, zberihannya i obrob. danykh. 2016. T. 18. # 2. S. 53–60.

Havrylov A.P., Kleshchar S.N., Danylova T.N., Zavalyshyn P.E. Sovremennoe sostoyanye problemy otsenky kachestva skanyrovanyya bumazhnykh dokumentov v Rossyy y za rubezhom. SFD (Strakhovyy fond dokumentatsiyi): nauk.-vyrob. zhurn. 2011. # 1(10). S. 38–47.

DSTU ISO 12653:2007. Elektronni zobrazhennya. Test-oryhinal dlya chorno-biloho skanu-vannya ofisnykh dokumentiv. Kharakterystyky. Metody vykorystannya. Chynnyy vid 2009–07–01. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrayiny, 2012.

Tymyrhalyev S.M., Chernovalova N.Y., Barkova E.V., Larkyn V.V., Kotov V.V., Kleshchar S.N., Zaslavskyy YU.Y. Metodyka kontrolya kachestva skanyrovanyya bumazhnykh dokumentov: metodycheskoe posobye y tekhnycheskoe rukovodstvo. Moskva: DyMy-Tsentr, 2012. 59 s.

Kostyukevych N.H. Opyt yz·hotovlenyya elektronnykh kopyy dokumentov v Natsyonalnoy byblyoteke Belarusy: podkhody k skanyrovanyyu razlychnykh typov dokumentov, tekhnycheskye trebo-vanyya k skanyrovanyyu. SFD (Strakhovyy fond dokumentatsiyi): nauk.-vyrob. zhurn. 2011. # 1(10). S. 49–55.

Larkyn E.V. Matematycheskaya model analoho-tsyfrovoho preobrazovanyya. Otsyfrovka do-kumentov na bumazhnykh nosytelyakh. Tula, 2011. 9 s.

Honsales R., Vuds R., Eddyns S. Tsyfrovaya obrabotka yzobrazhenyy v srede MATLAB. Moskva: Tekhnosfera, 2006. 616 s.

Prett U. Tsyfrovaya obrabotka zobrazhenyy. Moskva: MYR, 1982. T. 2. 790 s.

Metody kompyuternoy obrabotky zobrazhenyy/pod red. V.A. Soyfera. 2-e yzd., yspr. Moskva: FYZMATLYT, 2003. 784 s.

Zhuravel Y.M. Kratkyy kurs teoryy obrabotky yzobrazhenyy. URL: http://matlab.exponenta.ru/imageprocess/book2/index.php

Zade L.A. Osnovy novoho podkhoda k analyzu slozhnykh system y protsessov prynyatyya reshenyy. Matematyka sehodnya: Sbornyk statey/per. s anhl. Moskva: Znanye, 1974. S. 5–49.

Zade L.A. Ponyatye lynhvystycheskoy peremennoy y ee prymenenye k prynyatyyu pryblyzhennykh reshenyy/per. s anhl. A.N. Kolmohorov, S.P. Novykov. Moskva: Myr, 1976. 165 s.

Zade L.A. Rol myahkykh vychyslenyy y nechetkoy lohyky v ponymanyy, konstruyrovanyy y razvytyy ynformatsyonnykh yntellektualnykh system/per. s anhl. Y.Z. Batyrshyna. Novosty Yskusstvennoho yntellekta. 2001. # 2–3. S. 7–11.

Terano T., Asay K., Suheno M. Prykladnye nechetkye systemy. Moskva: Myr, 1993. 366 s.

Makeeva A.V. Osnovy nechetkoy lohyky: ucheb. posob. dlya vuzov. — Nyzhnyy Novhorod: VHYPU, 2009. S. 59.

Foundations of fuzzy logic. URL: http://www.mathworks.com/help/fuzzy/foundations-of-fuzzy-logic.html#FP59888

Shtovba S.D. Vvedeniye v teoriyu nechetkikh mnozhestv i nechetkuyu logiku. URL: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1

Fryzer KH. Fotohrafycheskaya rehystratsyya ynformatsyy. Moskva: MYR, 1978. 670 s.

Mikrofilm strakhovoho fondu dokumentatsiyi. Tekhnichni umovy: TU U 20.5-37552598-001:2012. [Na zaminu TU U 75.2-14321156-001–2004; chynni vid 2012–08–17 do 2017–07–01]. Kharkiv: DP «Khark. rehionalnyy nauk.-vyrob. tsentr standartyzatsiyi, metrolohiyi ta sertyfikatsiyi», 2012. 56 s. (Tekhnichni umovy Ukrayiny).

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-27

Номер

Розділ

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах