DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2013.15.3.103427

Математична модель патерну міжз’єднань в оптичних обчислювальних пристроях з динамічно змінюваною архітектурою

A. Y. Lipinskii

Анотація


Побудовано математичну модель патерну міжз’єднань, сформованого у фоторефрактивному кристалі. Проведено моделювання процесу запису патерну і зміни напрямку поширення дифрагованих променів, залежно від його структури, що ілюструє можливість реконфігурації об’ємних міжз’єднань в акустооптичних оптоелектронних обчислювальних пристроях. Іл.: 5. Бібліогр.: 16 найм.

Ключові слова


акустооптичні модулятори; динамічно змінювана архітектура; оптичні міжз’єднання; патерн міжз’єднань; фоторефрактивне середовище

Повний текст:

PDF (Русский)