DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2013.15.4.103424

Визначення потенційних експертних груп науковців у мережі співавторства з використанням методів підтримки прийняття рішень

I. V. Gorbov, S. V. Kadenko, I. V. Balagura, D. Yu. Manko, O. V. Andriichuk

Анотація


Представлено мережу співавторства з комп’ютерних наук на основі реферативної бази даних « Україніка наукова». Визначено їїосновні показники центральності. Показано можливість виділення на їхній основі експертних груп і наукових шкіл. Запропоновано використання методів підтримки прийняття рішень для визначення кластерів у мережі співавторства та показано шляхи застосування методу «ординального факторного аналізу» для визначення вагомості різних показників центральності складних мереж.

Ключові слова


мережа співавторства; реферативна БД «Україніка наукова»; центральність; ординальний факторний аналіз

Повний текст:

PDF