DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2013.15.2.103382

Циклічність операцій контролю за довільним модулем

О. Ya. Mаtоv, V. S. Vаsylenko, M. Yu. Vаsylenko

Анотація


Для задач забезпечення контролю цілісності інформаційних об’єктів розглянуто підходи щодо виявлення та оцінки циклічності операцій контролю за довільним модулем.

Ключові слова


завадостійкість; контроль за модулем; циклічність

Повний текст:

PDF

Посилання


Chipiga A.F. Informacionnaja bezopasnost' avtomatizirovannyh sistem. / A.F. Chipiga: ucheb. posob. dlja studentov VUZzov. — M.: Gelios ARV, 2010. — 336 s.

Matov O.Ja. Osnovy teorii peredachi diskretnoj informacii / O.Ja. Matov: ucheb. posob. dlja kursantov i slushatelej KVIRTU PVO. — K.: KVIRTU. — 1977. — 242 s.

Vasylenko V.S. Vyznachennya potribnoyi nadlyshkovosti v kodi «Zvazhenykh hrup». Optymal'na nadlyshkovist' / M.Yu. Vasylenko, A.V. Chunar'ov // Materialy 6-yi mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Aktuálnivymoženostivědy–2010», Dĺl 14. — 27.06.2010 – 05.07.2010. — S. 22–24.

Vasylenko V.S. Vyznachennya real'noyi nadlyshkovosti dlya kodu «zvazhenykh hrup» / M.Yu. Vasylenko, A.V. Chunar'ov // Materialy VI mizhnarodnoyi Naukovo-praktychnoyi konferentsiyi «Nauka: teoria i praktika – 2010» 07–15 serpnya 2010. Nowoczesne informacyjne technologie. Fizyka. — Peremyshl': «Nauka I studia», 2010. — T. 7. — S. 74–76.