DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2013.15.2.103376

Графи видимості — інструмент мережевого аналізу рядів вимірів

A. A. Snarskii, D. V. Lande

Анотація


Наведено огляд методів мережевого аналізу рядів вимірів, що базуються на алгоритмах побудови графів видимості. Описано оригінальні алгоритми побудови динамічного графа видимості і компактифікованого графa горизонтальної видимості для мережі мови. Іл.: 4. Бібліогр.: 30 найм.

Ключові слова


граф видимості; динамічний граф видимості; складна мережа; мережа мови; ряд вимірів; цифрова обробка сигналів

Повний текст:

PDF (Русский)