DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2013.15.2.103375

Алгоритмічно-структурні та схемотехнічні особливості апаратної реалізації операцій з кватерніонами у функціональних процесорах

Ja. F. Kalinovsky, Ju. E. Boyarinova, V. P. Tarasenko, J. M. Klyatchenko

Анотація


Показано принципову можливість створення багатопроцесорних систем на основі програмованих інтегральних мікросхем з уже реально досягнутим рівнем інтеграції для прямої апаратної реалізації повної системи операцій над кватерніонами.

Ключові слова


гіперкомплексні числові системи; кватерніон; операція множення; функціональний процесор; багатопроцесорна обробка інформації; ПЛІС; SIMD-архітектура

Повний текст:

PDF