DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2014.16.1.100239

Факторний аналіз на основі асоціативних правил

T. A. Zayko, A. A. Oliinyk, S. A. Subbotin

Анотація


Розглянуто задачу факторного аналізу в транзакційних базах даних. Запропоновано метод факторного аналізу на основі асоціативних правил. Розроблений метод передбачає видобування правил із заданих баз транзакцій, що дозволяє одержати оцінки еквівалентності термів ознак, виключити надлишкові ознаки, скоротивши тим самим простір пошуку та зменшивши час аналізу, а також сформувати групи якісно близьких ознак. Проведено експерименти з вирішення тестових задач факторного аналізу. Іл.: 2. Бібліогр.: 12 найм.

Ключові слова


асоціативне правило; база транзакцій; ознака; терм ознаки; факторний аналіз

Повний текст:

PDF