Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 19, № 4 (2017) Засоби візуалізації класів і взаємозв’язків об’єктно-реляційної бази даних Caché Анотація   PDF
V. I. Gaidarzhy, M. M. Savchenko
 
Том 20, № 3 (2018) Застосування ізоморфних гіперкомплексних числових систем для синтезу швидких алгоритмів лінійної згортки Анотація   PDF (Русский)
Ya. A. Kalinovsky, Yu. E. Boyarinova, A. S. Sukalo, Ya. V. Khitsko
 
Том 21, № 4 (2019) Застосування мембранних датчиків в системах гідролокації із використанням цифрових лазерних інтерферометрів Анотація   PDF (Русский)
A. I. Britsky, О. A. Tokalin
 
Том 20, № 4 (2018) Застосування наноструктурованих люмінофорів у системах об’ємного оптичного запису Анотація   PDF
P. S. Anikin, Ie. V. Beliak
 
Том 14, № 2 (2012) Застосування напівпровідникових цифрових інтерферометрів у надщільному оптичному записі інформації і геофізичних вимірюваннях Анотація   PDF (Русский)
A. I. Britsky
 
Том 16, № 4 (2014) Застосування неканонічних гіперкомплексних числових систем для оптимізації сумарної параметричної чутливості реверсивних цифрових фільтрів Анотація   PDF
Ya. O. Kalinovsky, I. V. Khitsko
 
Том 18, № 2 (2016) Захист інформаційних об’єктів від навмисних колізій контрольних ознак у завадостійких кодах Анотація   PDF
O. Y. Mаtоv, V. S. Vаsylenko
 
Том 20, № 3 (2018) Захист віртуальних машин на основі інструкцій нового покоління процесорів AMD Zen Анотація   PDF
V. S. Sokolovskyi, V. V. Karpinets, Yu. E. Yaremchuk, D. P. Prisyagniy, A. V. Pryimak
 
Том 15, № 3 (2013) Захист цілісності інформації при застосуванні коду «зважених груп» Анотація   PDF
О. Ya. Mаtоv, V. S. Vаsylenko, M. Yu. Vаsylenko
 
Том 19, № 1 (2017) Збільшення пропускної спроможності ділянки телекомунікаційної мережі за рахунок просторово-енергетичного мультиплексування Анотація   PDF
P. V. Anakhov
 
Том 18, № 3 (2016) Збереження записів українського музичного фольклору шляхом оцифровування фонографічної колекції Осипа Роздольского Анотація   PDF
А. А. Крючин, И. В. Косяк, И. С. Довгалюк, Л. И. Егупова, И. В. Балагура
 
Том 17, № 4 (2015) Знаходження оптимальної ієрархії у квазіієрархічному графі за критеріями центральності Анотація   PDF
O. K. Sulema, D. V. Lande
 
Том 21, № 2 (2019) Керування напівпровідниковим лазером у системах запису оптичних дисків Анотація   PDF
I. V. Kosyak
 
Том 17, № 2 (2015) Класифікація загроз інформаційній безпеці в комп’ютерних системах при віддаленій обробці даних Анотація   PDF
Y. V. Korpan
 
Том 15, № 1 (2013) Кластеризація за допомогою нейронної мережі Кохонена та модифікованого алгоритму ієрархічної кластеризації Хамелеон у різних предметних областях Анотація   PDF (Русский)
A. V. Lyahoves
 
Том 20, № 2 (2018) Кодування як засіб захисту інформації у системах контролю доступу з використанням логіко-часових функцій у формі поліномів і біометричних даних суб’єктів Анотація   PDF
N. V. Sachaniuk-Kavets’ka
 
Том 16, № 3 (2014) Комп’ютерне моделювання системи організаційного управління авіаційним комплексом Анотація   PDF
O. G. Dodonov, V. G. Putyatin, S. A. Kutsenko, B. I. Niziyenko, O. O. Yurasov, E. O. Dodonov
 
Том 14, № 4 (2012) Криптографічна стійкість методів шифрування на основі перетворень з використанням лишкових класів Анотація   PDF
О. Ya. Mаtоv, V. S. Vаsylenko, M. Yu. Vаsylenko
 
Том 14, № 3 (2012) Криптозахист інформаційних об'єктів шляхом блокових перетворень із систем лишкових класів у позиційну систему числення Анотація   PDF
О. Y. Mаtоv, V. S. Vаsylenko, M. Y. Vаsylenko
 
Том 14, № 4 (2012) Критерії можливості подання комутативних гіперкомплексних числових систем пря-мою сумою систем нижчих вимірностей Анотація   PDF (Русский)
J. А. Kalinovsky
 
Том 16, № 3 (2014) Лінгвістичні дослідження взаємозв’язків науковців на основі аналізу реферативної бази даних «Україніка наукова» Анотація   PDF
I. V. Balagura, D. V. Lande
 
Том 15, № 3 (2013) Мінімізація ризику життєдіяльності щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Анотація   PDF (Русский)
M. V. Shtukin, A. Ya. Kuzyomin, I. B. Sirodzha
 
Том 16, № 1 (2014) Магнітні властивості мезапористих нанокомпозитів на основі кобальту Анотація   PDF
A. S. Bagriychuk, A. A. Kryuchyn, Yu. A. Kunitskiy
 
Том 14, № 2 (2012) Математичні моделі рухливих об'єктів Анотація   PDF
Е. O. Tsybulska
 
Том 16, № 2 (2014) Математична модель опису некорректно поставлених задач Анотація   PDF
Yu. Yu. Goncharenko
 
101 - 125 з 288 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>