DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2012.14.3.105217

Аналіз кортежів найбільш значущих відповідностей між описами об’єктів у задачах метричного розпізнавання

N. V. Vlasenko, V. P. Mashtalir

Анотація


Для структурного розпізнавання відеооб’єктів запропоновано модифікації методів обчис-лення подібності на основі ранжирування схожості елементів опису. Наведено результати комп’ю-терних експериментів з дослідження стійкості синтезованих мір до дії найбільш розповсюджених завад. Іл.: 4. Бібліогр. 12 найм.

Ключові слова


метричні методи розпізнавання; міра подібності; опис у вигляді множини елементів; метод SURF; ранжирування; усереднення; значущі відповідності; ймовірність правильної класифікації

Повний текст:

PDF (Русский)