DOI: https://doi.org/10.35681/1560-9189.2015.17.2.100322

Оцінювання альтернативних проектних рішень за оптимізаційною методологією DEA в Excel

V. V. Bocharov, O. G. Dodonov, A. I. Kuzmychov

Анотація


В управлінні проектами портфель формують шляхом послідовного об’єктивного відбору серед заданої сукупності проектів як однорідних об’єктів, кожен з яких характеризується наборами ідентичних входів і виходів у певних вимірах, діленням сукупності на два класи — лідерів та аутсайдерів. Багатоетапний процес оцінювання — послідовне ділення заданої множини однорідних об’єктів з оновленими входами/виходами на два незалежних класи — завершується, за необхідності, визначенням єдиного переможця. Методологія DEA, що застосована для такого ділення, характеризується об’єктивністю процесу оцінювання функціональної ефективності об’єктів, бо кожен з них найкращим чином застосовує власні показники відношення виходи/входи відносно аналогічних відношень усіх інших об’єктів. Методика оцінювання базується на застосуванні інструментального апарату математичної оптимізації, що реалізований у вигляді програмного модуля в середовищі Excel й автоматично діє у робочій електронній таблиці-шаблоні.

Ключові слова


DEA (Data Envelopment Analysis); організаційна структура; операційна ефективність; оцінювання та порівняльний аналіз; лінійне програмування; однорідні об’єкти; управління проектами; модель «витрати-випуск»; симплекс-метод; надбудова Solver Excel (Поиск решения)

Повний текст:

PDF