Редакційна політика

Політика розділів

Articles

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Математичні методи обробки даних

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Інформаційно-аналітичні системи обробки даних

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Технічні засоби отримання і обробки даних

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Методи захисту інформації в комп`ютерних системах і мережах

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Системи збереження і масового розповсюдження даних

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Експертні системи та підтримка прийняття рішень

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Технічні засоби отримання і обробки даних

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується

Technical facilities of information registration and processing

Не вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Не вибрано Рецензується
 

Редакційна колегія

Головний редактор:

Петров Вячеслав Васильович

академік НАН України, д.т.н., проф.
Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Редакційна колегія:

Додонов Олександр Георгійович

д.т.н., проф.
Scopus Author ID 57193842606
Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Крючин Андрій Андрійович

член-кореспондент НАН України, д.т.н., проф.

Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Шанойло Семен Михайлович

к.т.н., с.н.с.

Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Голенков Володимир Васильович

д.т.н., проф.

Білоруський державний університет інформатики і радіоелектроніки, Мінськ, Республіка Білорусь


Григорук Валерій Іванович

д.ф.-м.н., проф.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна


Ільченко Михайло Юхимович

д.т.н., проф.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна

Каліновський Яків Олександрович

д.т.н., с.н.с.

Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Kravets Vasyl Grygorovych

к.ф.-м.н.

University of Manchester, Manchester, United Kingdom

Ланде Дмитро Володимирович

д.т.н., проф.

Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Лапчук Анатолій Степанович

д.т.н., с.н.с.

Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Лисенко Володимир Сергійович

член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф.

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України, Київ, Україна

Матов Олександр Якович

д.т.н., проф.

Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Онищенко Олексій Семенович

академік НАН України, д.філос.н., проф.

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Київ, Україна

Палагін Олександр Васильович

академік НАН України, д.ф.-м.н., проф.

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України, Київ, Україна

Рубіш Василь Михайлович

д.ф.-м.н., проф.

Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України, Київ, Україна

Снарський Андрій Олександрович

д.ф.-м.н., проф.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Київ, Україна

Tsiulyanu Dumitru

член-кореспондент АН Республіки Молдова, д.ф.-м.н., проф.

Технічний Университет Молдови, Кишинев, Республіка Молдова

Хаджинов Володимир Витальович

dr. hab. inz., проф.

Politechnika Koszalinska, Кошалін, Республіка Польща

Le Zichun

д-р філософ., проф.
Технологічний університет Чжецзянь, Ханчжоу, Китай

Fu Minglei

д-р філософ., доц.
Scopus Author ID 15725063600
, ORCID 0000-0002-4371-8667
Технологічний університет Чжецзянь, Ханчжоу, Китай